Nowe obowiązki inspektora ochrony danych – publikacja GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opublikował na stronie internetowej Biura publikację odnośnie do obowiązków inspektora ochrony danych osobowych. Inspektor jest podmiotem, który pojawi się w polskiej praktyce prawnej wraz z rozpoczęciem stosowania GDPR (tj. 25 maja 2018 roku).

            Sama rola inspektora będzie kontynuacją funkcji, którą na chwilę obecną jest sprawowana przez administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). Pozycja ABI ulegnie jednak wzmocnieniu. Wiąże się to z faktem, że na mocy nowych przepisów administratorzy danych będą obarczeni dodatkowymi obowiązkami i odpowiedzialnością. Ustanowienie inspektora ochrony danych będzie w pewnych przypadkach obowiązkowe dla określonych grup podmiotów. Na chwilę obecną, na gruncie art. 36 istnieje tylko uprawnienie, żeby administrator danych powołał  administratora bezpieczeństwa informacji.

Sama publikacja pt. „Wykonywanie obowiązków ABI, przyszłego inspektora ochrony danych, w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” może okazać się niezwykle pomocna dla podmiotów, które w świetle unijnych przepisów będą zobowiązane do ustanowienia inspektora, jak i dla tych, które już korzystają z usług ABI.

W książce poruszone zostały zagadnienia związane z przeprowadzaniem oceny skutków operacji dla ochrony danych, konsultacji z organem nadzorczym, zgłaszania naruszeń, czy prowadzeniem dokumentacji przetwarzania danych. Opisano także kwestię odpowiedzialności za bezprawne przetwarzanie danych i sprawdzeń dokonywanych przez administratorów bezpieczeństwa informacji.

Publikacja, omawiająca powyższe kwestie w siedmiu rozdziałach, polecana jest szczególnie administratorom danych, a także osobom, które sprawują funkcję ABI.

Źródło: http://www.giodo.gov.pl/1520074/id_art/9761/j/pl/

About Redakcja 321 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.