Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych – szkolenie 4 h

Inspektor Ochrony Danych

19 marca 2020, godz. 10:00 – 14:00

Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 3 dni po szkoleniu,
 • pyszne ciasteczka, kawę, herbatę,

25 maja 2018 r. Ogóle Rozporządzenie o Ochronnie Danych (RODO) zastąpiło obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, zdarzeniu temu towarzyszyło wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Regulacja ta przyznaje niezwykle szerokie kompetencje Prezesowi Urzędu zarówno w trakcie trwania postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, jak i przeprowadzanych kontroli.

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie procesu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, jego poszczególnych elementów i konsekwencji dla organizacji,
 • prezentacja problemów interpretacyjnych, dobrych praktyk i dylematów administratorów i podmiotów przetwarzających,
 • omówienie przygotowania podmiotu do kontroli,
 • analiza wybranych kwestii problemowych.

Szkolenie uzupełnione zostanie o dotychczasowe doświadczenia i case study, w tym obejmujące kontrole przeprowadzane po 25 maja 2018 r.

Pogram:

 • kontrola, a postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 • przesłanki wszczęcia kontroli – roczny plan kontroli, zawiadomienia, monitorowanie przestrzegania przepisów, uzupełnienie dowodów w postępowaniu;
 • ramy kontroli (kontrolujący, upoważnienia, wyłączenia, zawiadomienia);
 • uprawnienia kontrolujących;
 • udział policji – przesłanki i asysta przy przeprowadzeniu kontroli;
 • przesłuchanie pracownika;
 • protokół pokontrolny – forma, elementy, zastrzeżenia;
 • przygotowanie organizacji do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prowadzący:

dr Michał Czarnecki

Doktor nauk prawnych, absolwent prawa, a także filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Partner w kancelarii Osiej i Partnerzy (kancelariaosiej.pl). Autor licznych publikacji i artykułów w prasie fachowej, w tym m.in.  „RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców”. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 2015-2017 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się przygotowaniem opracowań i analiz z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym obszarze. Oprócz prawa ochrony danych osobowych, specjalizuje się również w prawie administracyjnym oraz gospodarczym.

W Omni Modo odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów zgodności z RODO, analizy ryzyka oraz prowadzenie szkoleń. Zajmuje się obsługą międzynarodowych podmiotów m. in. jednej z największych agencji zatrudnienia. Ponadto, wspomaga przedsiębiorców w pełnieniu funkcji IOD. W obszarze jego szczególnych zainteresowań leży tematyka ochrony danych w zatrudnieniu.

Z okazji 15-lecia Omni Modo na każde szkolenie 15% rabatu.

Nowa cena: 339,15 zł + 23% VAT

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami telefonów: (22) 616 25 70, +48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!

About Redakcja 322 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.