Komentarz do stanowiska GIODO w sprawie przekazywania danych osobowych do USA

Komentarz eksperta

Pęknięta tarcza Kapitana Ameryki. Obrazek dzięki uprzejmości https://www.superheroden.com/
Pęknięta tarcza Kapitana Ameryki. Obrazek dzięki uprzejmości https://www.superheroden.com/

W sprawie transferów danych do USA GIODO podtrzymuje stanowisko korzystne dla podmiotów biznesowych. Po unieważnieniu decyzji Komisji Europejskiej dot. „Safe Harbor”, oczywistymi rozwiązaniami alternatywnymi stały się standardowe klauzule umowne (SCC), oraz wiążące reguły korporacyjne (BCR). Jednak w praktyce krajów członkowskich pojawiają się głosy uznające powyższe środki za równie wadliwe jak „Safe Harbor”. Z ogromną korzyścią dla podmiotów przetwarzających dane osobowe z terytorium Polski, GIODO niezmiennie uznaje oba te mechanizmy transferu danych osobowocych do krajów trzecich za legalne. Dotyczy to również USA.

Jednym słowem: jeżeli zastąpiliśmy Safe Harbor Standardowymi Klauzulami Umownymi lub Wiążącymi Regułami Korporacyjne, GIODO nie będzie miał zastrzeżeń do transferów danych do Stanów Zjednoczonych. Pełne stanowisko GIODO znajduje się tutaj.

opinia eksperta - Jędrzej Sokół

Poza BCR i SCC, które są wskazywane jako najwygodniejsze formy transferu, nadal pozostają w mocy inne ustawowe podstawy prawne związane z przekazywaniem danych do USA – pisaliśmy o tym w innym artykule:

Z niecierpliwością oczekuję na wyniki analitycznej pracy Grupy Roboczej art. 29, do której odnosi się wskazany we wstępie komunikat. W mojej ocenie płynące z niej wnioski mogą być zaskakujące. Polski GIODO prezentuje bardzo korzystne dla sektora prywatnego stanowisko. Odmiennie do powyższej kwestii podchodzą np. Inspektorzy w Niemczech  – niem.; pisaliśmy też o tym w „upadł Safe Harbor”). Moja ocena bieżącej sytuacji bliższa jest niestety temu restrykcyjnemu stanowisku. Piszę „niestety”, gdyż transfer do USA odbywał się, odbywa, i nie ma siły, żebyśmy nagle zbudowali „chiński mur” i nie przekazywali danych osobowych poza EOG, w tym zwłaszcza do USA. No chyba, że wyłączymy Internet… Tylko czy wtedy niosąc na sztandarach wartość, jaką jest ochrona naszej prywatności, nie doprowadzimy do „globalnej katastrofy”, niejako cofając obywateli Unii Europejskiej o dekady rozwoju cywilizacyjnego?

Obawiam się, że wnioski Grupy Roboczej art. 29 mogą być równie krytyczne wobec SCC i BCR. Z tej przyczyny konieczne jest wypracowanie alternatywnego rozwiązania, tak żeby ciągłość transferu danych osobowych do USA została zachowana. Żeby wcielić takie rozwiązanie w życie i zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie w sensie prawnym, potrzeba czasu. Mam przekonanie, że właśnie chęć utrzymania nas „w obrocie” przyświeca Grupie Roboczej i Komisji Europejskiej, a gra „na zwłokę” działa tutaj na korzyść rozwiązania „Privacy Shield” mającego zastąpić „Safe Harbor”. Chyba tylko w ten sposób można zabezpieczyć przed odpowiedzialnością karną przedsiębiorców, którzy wielokrotnie przekazują nasze dane osobowe do USA, w naszym interesie.

About Redakcja 324 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.