Kliencie, chroń swój telefon!

bezpieczeństwo danych w telefonie

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych finansowych klientów jest priorytetem w dobie coraz surowszych przepisów i rosnącej konkurencji. Naruszenia danych karty kredytowej, haseł lub informacji o koncie bankowym były niestety częstym zjawiskiem w ostatnich latach – tylko w 2018 r. kilka dużych linii lotniczych doświadczyło cyberataków, w wyniku których tysiące klientów padło ofiarą kradzieży ich danych finansowych.

Te incydenty przypominają firmom, że nawet odpowiednie reagowanie na cyberatak może stanowić zagrożenie dla ich klientów i kontrahentów. Obecnie priorytetem powinno być przewidywanie cyberataków poprzez wprowadzenie planów bezpieczeństwa, które będą chronić informacje finansowe klientów i kontrahentów. Jednocześnie nie można zapominać o zachowaniu płynności i bezproblemowej obsługi klienta, a mimo że platformy internetowe opanowały sztukę łączenia bezpieczeństwa i obsługi klienta, może się wydawać, że firmy zapomniały o innym kluczowym kanale komunikacji – telefonie. To błąd, ponieważ telefon pozostaje preferowaną metodą komunikacji dla wielu osób, dlatego zapewnienie solidnej strategii bezpieczeństwa tego urządzenia jest obowiązkowe dla każdego rodzaju biznesu.

Większość kontaktów telefonicznych pomiędzy firmą, a klientem odbywa się poprzez dział obsługi klienta. Funkcjonowanie tych działów ​​odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu postrzegania marki, ponieważ to właśnie one są jednym z pierwszych punktów, z którymi stykają się klienci w razie problemów. Dlatego też tak ważne jest umiejscowienie działów obsługi klienta w czołówce strategii bezpieczeństwa  organizacji, wdrażając środki, które będą chronić dane finansowe klientów.

Priorytetem bezpieczeństwo telefonu

Systemy płatności online praktycznie już korzystają z wysokiego poziomu bezpieczeństwa, bowiem są realizowane bezpośrednio przez usługę finansową lub bank, bez żadnego udziału firmy.

Z drugiej strony, płatności dokonywane przez telefon (gdy klient podaje wszystkie dane podczas rozmowy) nie mają już niestety  tego samego poziomu przejrzystości i bezpieczeństwa. Gdy klienci dokonują płatności przez telefon, ryzykują ujawnieniem poufnych i osobistych informacji finansowych, nie wiedząc, co się z nimi dzieje, w jaki sposób są wykorzystywane i kto ma do nich dostęp – tak więc działy obsługi klientów potrzebują systemu podobnego do używanego na platformach internetowych, aby zapewnić zarówno pełną zgodność z przepisami, jak i bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów.

Aby zapewnić jak najwyższy poziom zgodności i chronić zarówno swoich klientów, jak i swoje własne interesy firmy muszą wyposażyć swoje centra kontaktowe w systemy płatności przyjazne dla RODO, które umożliwią klientom bezpośrednie i bezproblemowe połączenie z systemem obsługującym kartę płatniczą w celu dokonywania płatności podczas połączeń.

Na przykład powinny one umożliwiać klientowi wpisanie danych karty kredytowej bezpośrednio za pomocą klawiatury telefonu i natychmiast udostępnić te informacje dostawcy usług finansowych, umożliwiając całkowite usunięcie udziału pracownika kontaktowego z tej części procesu. Jednocześnie ważne jest, aby podczas dokonywania płatności klienci pozostawali w kontakcie głosowym z pracownikiem obsługi klienta przez cały czas, aby zagwarantować, że będą mogli zgłaszać wszelkie problemy, które pojawią się i dokończyć płatności bezpiecznie podczas rozmowy.

Budowanie zaufania wśród klientów w dobie cyberataków

Wraz z wejściem w życie przepisów RODO (które nakłada wysokie grzywny na firmy, które nie ulepszają swoich zabezpieczeń w celu spełnienia standardów bezpieczeństwa) oraz Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS – standard bezpieczeństwa informacji zaprojektowany dla organizacji obsługujących karty kredytowe mający na celu zapobieganie oszustwom), w połączeniu z wyrafinowanymi metodami stosowanymi przez oszustów, znacznie wzrosła obawa o bezpieczeństwo danych zarówno po stronie firm jak i konsumentów.

W związku z powyższym wzmocnienie pozycji firm w zakresie ochrony połączeń telefonicznych między nimi a ich klientami umożliwi  dodanie dodatkowej warstwy bezpieczeństwa i zgodności, ponieważ zapewni pełną przejrzystość i kontrolę nad tym, co dzieje się podczas takich połączeń z klientami, a także sposobu, w jaki pracownicy będą obsługiwać  dane , które są im przekazywane podczas rozmowy.

Bezpieczeństwo telefonu – kolejny krok na drodze ku zgodności

Przepisy RODO wywierają dodatkową presję na firmy, aby przestrzegały dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych, jeśli nie chcą ponosić znacznych opłat finansowych lub wizerunkowych. Wysokie kary nie są jedyną rzeczą, o którą muszą się martwić: przedsiębiorstwa ryzykują też utratą klientów, którzy zdecydują się na konkurencyjne firmy. Inwestowanie w solidne i bezpieczne systemy płatności przez telefon nie jest już opcją – staje się to koniecznością. Tylko wtedy firmy będą w stanie w pełni przestrzegać przepisów prawa i zachować zaufanie swoich klientów.

Marcin Szewerniak

 

About Redakcja 322 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.