Już za niecały rok zacznie funkcjonować rejestr osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym

crime, justice icons universal set for web and mobile

Od 1 października 2017 funkcjonować ma publiczny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Stworzone zostaną dwa rejestry. W tym publicznie dostępnym, zamieszczane będą dane osoby która:

  • dokonała gwałtu na nieletnim;
  • dokonała gwałtu ze szczególnym okrucieństwem;
  • dokonała przestępstwa na tle seksualnym w warunkach recydywy.

Zawierał będzie on m. in.: imię i nazwisko, datę wydania i uprawomocnienia wyroku, datę i miejsce popełnienia czynu, kwalifikację prawną (jakie było to przestępstwo) oraz zdjęcie skazanego.

Dane usuwane będą po tym jak z mocy prawa skazanie ulegnie zatarciu.

Rejestr dostępny będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z powstaniem rejestru wiążą się również pewne niepokoje. Dostęp do danych osobowych skazanego stanie się powszechnie dostępny. Jak wskazuje przedstawiciel Helsińskiej Fundacji praw człowieka:

Ogólnodostępny rejestr nie stanowi skutecznego środka, który przyczyniłby się do zmniejszania zagrożenia przestępczością seksualną, za to jego wprowadzenie wywoła niepotrzebne obawy społeczne oraz będzie się wiązało z licznymi negatywnymi konsekwencjami dla rodzin sprawców tych przestępstw. […] Istnienie takiego rejestru w znaczny sposób zmniejszy możliwości prowadzenia terapii przestępców seksualnych, ze względu na brak perspektywy powrotu tych sprawców do społeczeństwa.

———————

Źródło:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000862

http://www.rp.pl/Prawo-karne/310269888-Rodzic-sprawdzi-z-kim-wysyla-dziecko-na-kolonie.html?template=restricted

http://www.hfhr.pl/publiczny-rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym-uwagi-hfpc/

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.