Jakie zbiory były najczęściej zgłaszane do rejestracji GIODO w 2007?

Business archive in folders, 3d illustration

Znaczną część zbiorów danych osobowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stanowią zbiory, których administratorami są podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą. Co istotne, jeśli w związku z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej przetwarzane są dane dotyczące osób fizycznych, ich administratorzy mają obowiązek zgłoszenia zbiorów, w których takie dane są przetwarzane, do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, o ile nie zachodzi żadna z przesłanek, określonych w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zwalniających z obowiązku rejestracji. A zatem, jeśli w odniesieniu do konkretnego zbioru danych osobowych nie ma zastosowania żadna z tych przesłanek, to taki zbiór danych powinien zostać zgłoszony do rejestracji.

Najwięcej zbiorów danych osobowych, których administratorami są podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą zostało zgłoszonych do rejestracji przez różnorodne biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Znaczna liczba zbiorów danych została zgłoszona do rejestracji przez banki, towarzystwa ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne i powszechne towarzystwa emerytalne. Zbiory danych osobowych zgłaszały do rejestracji także podmioty prowadzące działalność w zakresie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy. Ponadto, prowadzone przez siebie zbiory danych osobowych zgłaszały do rejestracji agencje reklamowe, biura matrymonialne, agencje detektywistyczne, biura turystyczne, producenci farmaceutyków, kosmetyków, papierosów i alkoholu, a także wydawnictwa, dealerzy samochodowi, podmioty prowadzące działalność hotelarską. Znaczna liczba zbiorów danych została zgłoszona w związku z prowadzeniem przez administratorów danych różnych akcji marketingowych i promocyjnych, konkursów, programów lojalnościowych, itp. Zbiory danych osobowych zgłaszały do rejestracji również stowarzyszenia, fundacje oraz szkoły wyższe. Część zbiorów danych zgłosiły do rejestracji podmioty przetwarzające dane osobowe
z wykorzystaniem sieci Internet.

Należy podkreślić, iż powyżej zostały wymienione te podmioty, które posiadają najwięcej zarejestrowanych zbiorów danych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Powyższe wyliczenie nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, że obok wskazanych podmiotów mogą pojawić się także inne podmioty przetwarzające dane osobowe w związku z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej i jako administratorzy tych danych zobowiązane do zgłoszenia prowadzonych zbiorów danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek zgłoszenia do rejestracji zbioru danych osobowych dotyczy bowiem wszystkich administratorów danych, którzy przetwarzają dane dotyczące osób fizycznych. Dla przypomnienia, w obecnym brzmieniu ustawy jak i w projekcie nowelizacji nie zgłoszenie zbioru do rejestracji jest przestępstwem.

About Redakcja 321 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.