Co ma zrobić ADO, który posiada zaświadczenia o niekaralności, a których przetwarzać nie powinien?

Files in the storage room

Kategoryczne dookreślenia zasad przetwarzania danych szczególnie chronionych w ustawie o ochronie danych osobowych, a w szczególności wymagana w art. 27 i 28 podstawa ustawowa żądania danych, np. o przynależności partyjnej i związkowej, skazań czy orzeczeń o ukaraniu, zrodziła pytania o zasady postępowania z dokumentami znajdującymi się w aktach osobowych pracowników zbieranymi przed wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie obowiązujących wówczas przepisów, zawierającymi powyższe informacje. Zasady przetwarzania danych szczególnie chronionych obowiązują od momentu wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych, tj. od 30 kwietnia 1998 r. Jeśli zbieranie wcześniej dokumentacji pracowniczej odbywało się w ramach i na podstawie przepisów prawa (np. obowiązujących kwestionariuszy osobowych) nie ma przesłanek, aby żądać usunięcia określonych dokumentów z akt osobowych (patrz także na stronie www.giodo.gov.pl)

[Artykuł aktualny na dzień opublikowania wpisu]

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.