Internetowe konto użytkownika nie jest trwałym nośnikiem danych

konto użytkownika

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że konto założone na stronie firmy pożyczkowej, jak i sama strona internetowa nie mogą zostać uznane za trwały nośnik informacji (o którym mowa w ustawie o kredycie konsumenckim). Firma nie może w związku z tym przekazywać informacji o kredycie jedynie tą drogą.

W ocenie urzędu antymonopolowego przedsiębiorca powinien przekazać konsumentowi rzetelne, prawdziwe i pełne informacje mi.in w zakresie całkowitej kwoty do zapłaty, terminach spłat czy rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO). Przekazanie informacji może nastąpić zarówno na papierze, jak i na trwałym nośniku. Tu warto zauważyć, że ustawa o prawach konsumenta wskazuje na definicję legalną terminu „trwały nośnik” (art. 2 pkt.4).  W ocenie UOKiK informacje przekazane za pomocą konta użytkownika (z uwagi na jego funkcjonalność) umieszczonego na stronie internetowej nie mogą zostać uznane za trwały nośnik. UOKiK argumentował to tym, że przedsiębiorca w każdym czasie (w tym po zawarciu umowy) może zmienić treść strony internetowej, jak i treść konta użytkownika. Organ antymonopolowy zwracał także uwagę, że nie ma pewności, iż informacje dotyczące udzielanego kredytu będą dostępne także w przyszłości  i w każdej chwili konsument będzie mógł się z nimi zapoznać.

Sprawa o sygn. akt III Ca 529/16

Źródło: Rzeczpospolita, 12.04.2017 r.

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.