Inspektor Ochrony Danych/Data Protection Officer – prawo i praktyka

Celem szkolenia jest przekazanie w przystępnej, prostej i zwartej formie wiedzy niezbędnej Inspektorom Ochrony Danych do sprawnego pełnienia swojej funkcji. W trakcie dwudniowego szkolenia, szczególny nacisk położony zostanie na prezentację przepisów, ich praktycznej realizacji, a także stanowisk doktryny i orzecznictwa w kwestiach o większej złożoności.

Uczestnicy będą również brali udział w ćwiczeniach praktycznych  poświęconych przygotowaniu procedur i dokumentacji oraz realizacji wybranych zadań IOD.

Termin i miejsce szkolenia:  

22-23 lutego 2018 , Warszawa, Centrum

Godz. 09.30–16.00

Co nas wyróżnia?

 • Jedna z najstarszych na polskim rynku praktyk w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Kompleksowe podejście do reformy prawa ochrony danych osobowych prezentowane przez wiodący zespół ekspertów
 • Liczne przykłady z praktyki i rozwiązania wypracowane na gruncie wieloletniej współpracy z funkcjonującymi na rynku administratorami oraz podmiotami przetwarzającymi
 • Użyteczne narzędzia wypracowywane przez uczestników w czasie szkolenia oraz prezentowane im w jego ramach (harmonogram wdrażania, rejestr czynności przetwarzania)

 

Dla kogo jest szkolenie:

 • wszystkich tych, którzy zainteresowani są pełnieniem funkcji Inspektorów Ochrony Danych i chcą zdobyć, poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę;
 • wszystkich osób, które w swoich działaniach służbowych obejmują wsparcie Inspektorów Ochrony Danych;
 • osób pełniących aktualnie funkcje Administratorów Bezpieczeństwa Informacji;
 • pracowników zaangażowanych są w problematykę  ochrony danych osobowych;
 • członków zarządów, managerów i kierowników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowego prawa.

PLAN SZKOLENIA

I Blok

Przedstawienie nowych ram prawnych ochrony danych osobowych

 • Główne założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych;
 • Wpływ RODO na ustawodawstwo polskie;
 • Kierunki zmian w przepisach sektorowych;

Zmiana kultury przetwarzania danych 

 • Podejście oparte na ryzyku
 • Zasada rozliczalności
 • Podejście proaktywne i prewencyjne
 • Zasady odpowiedzialności za przetwarzanie danych

II Blok

Inspektor Ochrony Danych

 • Przesłanki i warunki wyznaczenia IOD
 • Status IOD – gwarancje i miejsce w strukturze organizacyjnej
 • Zadania IOD

Kluczowe pojęcia, instytucje i narzędzia  

 • Dane osobowe – nowe definicje na gruncie RODO
 • Zasady przetwarzania danych
 • Podstawy przetwarzania danych
 • Status administratora i podmiotu przetwarzającego
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych
 • Współadmnistratorzy danych osobowych
 • Środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania
 • Dokumentacja – polityki, procedury i instrukcje
 • Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania

III Blok

Prawa i obowiązki na gruncie RODO  

 • Obowiązki informacyjne
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do żądania kopii danych
 • Profilowanie
 • Zgłaszanie naruszeń
 • Ocena skutków dla ochrony danych
 • Odpowiedzialność cywilna, karna oraz administracyjne kary pieniężne

IV Blok

Funkcjonalności systemów informatycznych 

 • Warunki, jakie powinny spełniać systemy informatyczne na gruncie RODO
 • Praktyczne wskazówki: kiedy można, a kiedy trzeba wprowadzać modyfikacje

Blok V

Wdrażanie RODO w organizacji

 • Ocena procesów przetwarzania danych
 • Identyfikacja i priorytetyzacja zadań
 • Określenie harmonogramu

Część praktyczna ( ćwiczenia w grupach) 

 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Privacy by design
 • Privacy by default
 • Realizacja zadań IOD:
  • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą
  • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego

Prowadzący:

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1998-2000 pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Asystent Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor (redaktor) książek „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, opracowania „Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej”. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Obecnie prowadzi własną Kancelarię www.prawnopatentowa.pl. Współtwórca największego portalu zajmującego się ochroną danych osobowych www.e-ochronadanych.pl.  Od 1999 roku z powodzeniem zajmuje się szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych.

Michał Czarnecki

Absolwent prawa i filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorat obronił w Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2015-2017 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się przygotowaniem opracowań i analiz z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym obszarze. Zawodowo związany również z prawem administracyjnym oraz gospodarczym. W Omni Modo Sp. z o.o. prowadzi audyty i szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych

—♦—

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych profilowanych pod kątem zagadnień, które  zainteresowały uczestnika;
 • książkę „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” pod red. Macieja Kaweckiego i Tomasza Osieja,
 • wsparcie merytoryczne,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

—♦—

Wśród uczestników szkolenia losowane będą najnowsze publikacje:

 • Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Pod redakcją dr adw. Pawła Litwińskiego, autor: r.pr. Paweł Barta , dr adw. Maciej Kawecki. Wydawnictwo C.H.Beck.
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Red. Edyta Bielak-Jomaa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer.

—♦—

Termin i miejsce szkolenia:  

22-23 lutego 2018 , Warszawa, Centrum

Godz. 09.30–16.00

Koszt szkolenia:

1 300 zł + 23% VAT od osoby

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy po numerem telefonu 22 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

About Redakcja 243 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.