Implementacja RODO – wyzwania procesowe i strukturalne

GDPR, znane w Polsce lepiej pod nazwą RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie 25 maja 2016 r. Aktualnie jesteśmy prawie na półmetku vacatio legis – czyli dwuletniego okresu przejściowego, po którym wszelkie podmioty rynku będą rozliczane w ramach prowadzonej działalności w obszarze szeroko pojętej ochrony danych. Zapoznanie się z wieloma zmianami, jakie wprowadza Rozporządzenie to dopiero pierwszy krok jaki należy wykonać. Przedsiębiorcy już w tym momencie muszą realnie ocenić wpływ RODO na przetwarzanie danych w swojej firmie, oszacować obszary narażone na ryzyko niedostosowania się do nowych przepisów oraz rozdzielić obowiązki w tym obszarze na poszczególne komórki firmy. Wypracowanie takich procedur jest wieloetapowe oraz długotrwałe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zajmujących się ochroną danych osobowych na wskazanie kluczowych obszarów wymagających wprowadzenia zmian, MMC Polska zorganizowało  dwudniowe spotkanie we współpracy z wiodącymi ekspertami w kraju w obszarze ochrony danych. Podczas warsztatu omawiane będą kwestie audytu przetwarzania danych osobowych, identyfikacji ryzyk w obszarze ochrony danych, organizowania procedur dotyczących bezpieczeństwa, czy też wyzwań związanych z pracą w chmurze i korzystaniu z usług IT dostarczanych z zewnątrz.

Warsztat został objęty patronatem portalu E-Ochrona Danych. W spotkaniu wezmą udział autorzy Portalu, wieloletni eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych: radca prawny Tomasz Osiej oraz prawnik, Marcin Cwener. Temat, który zostanie przez nich omówiony to kodeksy postępowania oraz mechanizmy certyfikacji w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia. Poruszą kwestie, takie jak:

  • kto jest adresatem tych regulacji
  • mechanizmy przyjmowania oraz monitorowania kodeksów
  • certyfikacja jako narzędzie wsparcia administratorów
  • akredytacja oraz narzędzia kontroli nad mechanizmami certyfikacji
  • czym jest znak jakości a czym oznaczenie i jakie to będzie mieć konsekwencje w praktyce
  • kodeksy postępowania oraz certyfikacja – szanse i zagrożenia

Więcej informacji o Warsztatach „Implementacja RODO” 20-21 kwietnia 2017.

Dowiedz się więcej o RODO również na szkoleniach firmy doradczej Omni Modo z 12 letnim doświadczeniem w ochronie danych osobowych

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.