GDPR zatwierdzone przez Parlament Europejski

Stało się! W dniu dzisiejszym (14.04) Parlament zatwierdził nowe zasady regulujące ochronę danych osobowych. Rozporządzenie (GDPR) wchodzi w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a stanie się wiążące dla wszystkich państw członkowskich 2 lata od daty publikacji.

Rozporządzenie zastąpi niespełna 21- letnią Dyrektywę o ochronie danych i wprowadzi nowe gwarancje ochrony prywatności.

Ostatni opublikowany tekst GDPR

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20160407IPR21776/Ochrona-danych-Parlament-przyj%C4%85%C5%82-nowe-przepisy-przystosowane-do-ery-cyfrowej

 

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.