GDDKiA chce gromadzić dane o kierowcach i przemieszczaniu się aut

Nowe ustawy a nasza prywatność

Przy okazji prac nad ustawą o monitorowaniu towarów pojawiła się propozycja umożliwienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przetwarzania danych kierowców, aut oraz informacji o ich przemieszczaniu się.

Źródłem całej sprawy były rządowe prace nad projektem ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów. Sam akt prawny odnosi się do monitorowania transportu towarów będących przedmiotem podatku VAT i akcyzowego, aczkolwiek w projekcie pojawiły się niepokojące propozycje dotyczące rozszerzenia kompetencji Generalnej Dyrekcji w zakresie monitorowania kierowców, pojazdów i zbierania danych.

Przepis, który finalnie nie znalazł się w projekcie ustawy, mówił o możliwości monitorowania i przetwarzania danych użytkowników dróg i pojazdów, takich jak: nazwiska, numery PESEL, numery NIP, adresy, obrazy pojazdów oraz dane miejsca i czasie przemieszczania się pojazdów. Co więcej, w projekcie nie pojawiło się żadne uzasadnienie dla przetwarzania tego typu danych, nie zostały zaproponowane ponadto żadne okresy przechowywania danych. Niepokojący jest również fakt, iż dane te mogłyby być przekazywane służbom i instytucjom państwowym.

Co prawda w projekcie rządowym ostatecznie nie znalazł się przepis mówiący o nadaniu ww. uprawnień, aczkolwiek umieszczenie go w ustawie będzie jeszcze możliwe na etapie prac parlamentarnych. Niepokojąca jest możliwość bieżącego sprawdzania bez usprawiedliwionego celu przemieszczania się danego pojazdu. Kontrowersje na gruncie projektu dodatkowo budzi fakt, iż regulacja odnosząca się do monitorowania przewozu towarów może dotyczyć również samochodów osobowych.

Źródło: http://di.com.pl/nowy-pomysl-na-inwigilacje-gddkia-chce-gromadzic-dane-o-kierowcach-i-przemieszczaniu-sie-aut-osobowych-56488

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.