Dziś wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Children in the classroom with laptop computers

W dniu dzisiejszym (1 kwietnia 2016 r.) wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program 500 plus. 

Przypominamy o obowiązkach spoczywających na administratorach w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

Za GIODO (najczęściej używane skróty) przypominamy, że gminy powinny zgłosić zbiór danych przetwarzanych w celu realizacji programu.  Zbiory powinny być zgłoszony przez  ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy, jeżeli dana jednostka została upoważniona do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie przyznania świadczenia.

Województwo czy upoważniony regionalny ośrodek pomocy społecznej są odpowiedzialne za zgłoszenie do rejestracji zbioru danych osobowych dla wypłaty świadczenia wychowawczego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej o zmianach w ochronie danych jakie przyniesie ta ustawa przeczytacie w tym artykule: Projekt „Rodzina 500+” wprowadzi zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych 

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.