Dowód osobisty za łyżwy

Przeczytałem dziś artkuł w serwisie internetowym, który piętnuje praktykę polegająca na zatrzymywaniu w zastaw wynajmu np. sprzętu sportowego (narty, rowery, łyżwy, żaglówki) dokument dowodu osobistego. Krótkie przeszukanie sieci utwierdziło mnie w przekonaniu, że zasięg tej publikacji jest dość szeroki[1] – publikację powtarzają duże serwisy informacyjne.

Merytorycznie zgadzam się z każdym zdaniem Pani rzecznik Biura GIODO. Należy unikać pozostawiania swojego dowodu osobistego w rękach obcej osoby. Również w mojej ocenie ta dość powszechna praktyka, z którą kilkukrotnie się spotkałem prywatnie, jest niedopuszczalna.

Moją uwagę zwrócił jednak fragment wypowiedzi dotyczący sposobu składania skargi cyt. „GIODO (…) zachęca też do informowania o przypadkach nadużyć – skargi można słać na e-mail: kancelaria(at)giodo.gov.pl”. Ufam, że powyższy fragment został napisany na podstawie źle zinterpretowanych słów Pani rzecznik. Nie kwestionowałbym go również, gdybym nie znał przyjętej praktyki i przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Odnoszę się do tej wypowiedzi, gdyż jej literalne brzmienie wprowadza w błąd, a ilość publikacji powołujących się na słowa Pani rzecznik pozwala założyć, że odzew będzie znaczący. Zacytowane słowa utwierdzają czytającego w przekonaniu, że wystarczy jakakolwiek wiadomość tekstowa wysłana drogą elektroniczną, z dowolnego adresu. Otóż tak nie jest. Za pomocą e-maila nie możemy skutecznie złożyć skargi w GIODO, chyba że posiadamy certyfikowany podpis elektroniczny. Nie oznacza to, że taka wiadomość nie dotrze do odbiorcy, chcę zaznaczyć, że o każdym emailu wysłanym pod wskazany adres urząd, lub może bardziej urzędnicy będą wiedzieli, tylko na podstawie tych informacji nie będą mogli podjąć formalnych kroków.

Przepis art. 63 Kpa wskazuje, że w podaniu powinno zawrzeć się co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz (powinno) czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Ponadto wiadomości przesyłane drogą elektroniczną powinny być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru; 3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie. (Warto pamiętać, że od decyzji wydanej przez GIODO wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł, którą należy uiścić w momencie wniesienia skargi).

Jeśli prześlemy email zawierający imię, nazwisko, adres i żądanie to zostaniemy wezwani do usunięcia braków formalnych m.in. polegających na braku podpisu. A urząd do momentu ich usunięcia nie podejmie w naszej sprawie działań zmierzających do rozstrzygnięcia. Jeśli nie umieścimy danych pozwalających nas zidentyfikować tj. imienia, nazwiska czy adresu, nasza wiadomość email zostanie pozostawiona bez rozpoznania i nie otrzymamy żadnej informacji.

Istnieje natomiast bezpłatne rozwiązanie, które GIODO stworzyło do elektronicznej komunikacji z urzędem. Jest to zapewnione poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą . Rejestrując się w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej otrzymamy identyfikator, który będzie uwierzytelniał treść wiadomości przesyłanych do GIODO, co umożliwi elektroniczną komunikację z urzędem. Właśnie korzystanie z ESP powinna Pani rzecznik wskazywać dla „zwykłego” obywatela jako właściwe do składania skarg.

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.