Czy dostawca kablówki może pomagać w ściąganiu abonamentu RTV?

Projekt nowelizacji ustawy abonamentowej zakłada, że operatorzy płatnej telewizji zostaną włączeni w proces rejestracji odbiorników RTV. Nowe przepisy uprawnią operatora do zbierania zgłoszeń rejestracyjnych i przekazywania ich Poczcie Polskiej – ta  z kolei będzie miała prawo żądać danych osobowych klientów korzystających z usługi operatora.  Ten zapis budzi kontrowersje wśród usługodawców i prawników ze względu na zmianę zakładanego celu przetwarzania danych – z komercyjnego na fiskalny.

Samo przetwarzanie danych abonentów oparte na podstawie prawnej „wykonywania obowiązku prawnego” nie budzi wątpliwości. Tą legalną i prawidłową podstawą jest, według ekspertów, zobowiązanie operatorów do przekazywania danych Poczcie Polskiej. Kontrowersje dotyczą znaczącej i – zdaniem ekspertów – bezpodstawnej zmiany celu przetwarzania danych.
Zgodnie z zasadą celowości, dane powinny być przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. Zaś w  świetle projektu nowelizacji, zachodzi niedozwolona prawnie zmiana celu z komercyjnego na podatkowy. Pierwotnym celem zbierania tych danych było wykonywanie umowy o dostarczenie telewizji kablowej. W momencie podpisywania umowy z usługodawcą, klienci nie byli świadomi, że ich dane będą (zgodnie z projektem nowelizacji) przetwarzane również do celów podatkowych – w tym przypadku poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego.
W przypadku wejścia w życie nowych przepisów, abonenci nie mają nawet możliwości wniesienia sprzeciwu w wypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest wykonywanie obowiązku prawnego. Jak doradzają eksperci, najskuteczniejszym wyjściem z nowej sytuacji będzie zerwanie umowy z operatorem dostarczającym usługę RTV.

Źródło: http://www.press.pl/tresc/47811,przekazywanie-danych-klientow-platnej-telewizji-budzi-watpliwosci

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.