Dane na temat wykształcenia adwokata są informacją publiczną

Dziennikarz w związku ze zbieraniem materiału prasowego, zwrócił się do dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego o  dane dotyczące wznowienia przewodu doktorskiego osoby będącej adwokatem. Dziekan odmówił, wskazując, że nawet jeśli adwokaci są osobami publicznymi, to dotyczące wykształcenia dane wiążą się ze sferą ich życia prywatnego.

Zdania tego nie podzieliły sądy administracyjne. Wojewódzki sąd administracyjny poparł twierdzenie dziennikarza, iż adwokat, jest osobą wykonującą zadania publiczne i w zakresie tych wykonywanych przez niego zadań ochrona jego prywatności, jest ograniczona zgodnie ustawą o dostępie do informacji publicznej. Zgodził się on również z tym, że informacja dotycząca wykształcenia adwokata, jest związana z wykowanym przez niego zawodem, a zatem stanowi informację publiczną. Zdanie sądu pierwszej instancji, podzielił Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródła: http://www.rp.pl/Adwokaci/309289937-Adwokat-jest-osoba-publiczna—wyrok-NSA.html?template=restricted

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.