Dane osobowe jak pieniądze

European Union flags in front of the blurred European Parliament in Brussels, Belgium

Problematyka „zapłaty danymi” od początku obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych rodzi niemałe problemy. Wielu administratorów danych osobowych umożliwia dostęp do swoich usług na podstawie zawarcia „nieodpłatnych” umów. Często ich przedmiotem jest również przetwarzanie danych w innych celach, niż zawarcie i wykonanie umowy. Umowy te są tylko pozornie nieodpłatne. Ekwiwalentem za świadczone usługi jest zapłata za wykorzystywanie naszych danych w innych celach ADO np. marketingowych.

Mimo coraz częstszej praktyki rynkowej wciąż nie ma jasnych reguł czy zgoda na takie działania ADO może stanowić swoistą zapłatę za świadczenie usługi.

Ma się to zmienić. Unia Europejska chce uregulować kwestie zapłaty danymi osobowymi w „nieodpłatnych” umowach.  Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych  obejmuje swoim zakresem zarówno umowy odpłatne, jak i te w których konsument aktywnie spełnia inne świadczenie niż zapłata ceny, poprzez udostępnienie danych osobowych lub jakichkolwiek innych (art. 3 ust. 1 projektu). Wyjątkiem jest tu udostępnienie danych, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy lub przewidziane przepisami prawa. Projekt dyrektywy zakłada rozszerzenie uprawnień konsumenckich (np. dot. niezgodności lub   niedostarczenia treści cyfrowych) dla umów, w których „zapłaciliśmy” danymi osobowymi.

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.