Dane osobowe w aplikacjach zdrowotnych bardziej chronione

Young woman doctor holding a tablet pc .

Komisja Europejska przyjęła tekst Kodeksu dobrych praktyk z zakresu prywatności dla aplikacji zdrowotnych. Akt uwzględnia uwagi Grupy Roboczej art. 29, a ma przyczynić się do podnoszenia standardów bezpieczeństwa danych osobowych udostępnianych przez użytkowników aplikacji zdrowotnych. Reguły z kodeksu nie są wiążące, jednakże z pewnością podmioty na rynku będą stosowały się do zaleceń w celu zyskania dobrej renomy i uznania w kręgach konsumentów i kontrahentów.

Założenia Kodeksu dobrych praktyk opierają się na ideach przyświecających tworzeniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (GDPR).

Akt przyjęty przez Komisję uwzględnia zalecenia, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do realizacji założonego celu. Dodatkowo w kodeksie sugeruje się, by już na etapie planowania działań uwzględniać konieczne środki ochrony danych osobowych, które będą potrzebne na etapie realizacji (privacy by design). W tekście poświęcono także uwagę kwestii transferu danych do państw trzecich oraz potrzebę szczególnej ochrony danych niepełnoletnich.

http://www.telecompaper.com/news/ec-drafts-code-of-conduct-for-mobile-health-apps–1147466

 

About Redakcja 322 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.