Czy wysyłając do dalekiego krewnego informacje o innym krewnym łamię Ustawę o ochronie danych osobowych?

Wykorzystanie danych osobowych krewnych w celu przekazania ich innym członkom rodziny przez osoby fizyczne nie jest objęte ochroną w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
Ustawy nie stosuje się do osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych (art. 3a ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych). Wyłączenie to stosowane jest gdy dochodzi do gromadzenia przez osoby fizyczne danych osobowych np. w notatnikach, notebookach, domowych komputerach. W tym przypadku nie ma wątpliwości, że informacje dotyczące krewnych są wykorzystywane do celów osobistych czyli uogólniając ich przetwarzanie nie wiąże się z działalnością zarobkową, nie przynosi korzyści majątkowych.

About Redakcja 321 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.