Czy pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi PIT zabezpieczony przed dostępem osób trzecich?

Pracodawca jako administrator danych jest zobowiązany na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną (…).

W związku z powyższym oczywiste jest, że pracodawca w przypadku przekazania pracownikowi PIT – u bez zastosowania zabezpieczeń takich jak koperta, umożliwia zapoznanie się z danymi osobom nieupoważnionym co jest niezgodne z Ustawą.
O odpowiedzialności pracodawcy w takich przypadkach mówi art. 51 ust. 1 ustawy który stwierdza, że ten kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jednocześnie, na podstawie art. 51 ust. 2 tej ustawy, jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.