Czy potencjalny pracodawca może sprawdzić informacje zamieszczone w CV?

Odpowiedź na to pytanie zależy od oceny podstawy opisanego w pytaniu działania w świetle Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm., zwaną dalej „Ustawą). Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli administrator danych wykaże się jedną z przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 Ustawy. Dane zawarte w CV mogą być weryfikowane przez potencjalnego pracodawcę wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą.

W związku z powyższym, jeżeli potencjalny pracodawca chce sprawdzić czy dane zamieszczone przez kandydata do pracy w jego CV są zgodne z prawdą (np. dzwoniąc do poprzedniego pracodawcy) powinien uzyskać odpowiednią zgodę od kandydata do pracy. Klauzula zgody może być zamieszczona na dowolnym dokumencie używanym podczas rekrutacji. Warto podkreślić, iż wyrażenie przedmiotowej zgody nie może być warunkiem koniecznym do przyjęcia do pracy.

About Redakcja 321 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.