Czy portal jest administratorem danych wszystkich zamieszczonych na nim informacji?

Każdy z użytkowników może zamieścić w portalu informacje, których usługodawca nie wymagał i o których może nie wiedzieć. Czy ta baza danych należy do portalu?

Jeśli uznalibyśmy portal za administratora tej bazy danych (jak uważa np. grupa robocza), pociągnęłoby to za sobą konkretne konsekwencje. Istnieje szereg zobowiązań wynikających z faktu bycia administratorem danych (np. obowiązek informacyjny, zabezpieczenia danych itd.), jak i ryzyka z tym związanego (ustawa przewiduje odpowiedzialność cywilną i karną). Nie możemy zatem właściciela serwisu postawić w pozycji podmiotu, który jest administratorem danych, a tym samym odpowiada za dane umieszczone w zbiorze i nie ma do końca wpływu na to, co się z nimi dzieje ani na to, jakiego rodzaju informacje są tam umieszczane. Decyduje o tym użytkownik, który umieszcza interesujące go treści, czasem także dotyczące osób trzecich, co w konsekwencji może skutkować odpowiedzialnością związaną z naruszeniem dóbr tych osób. W związku z takim stanem rzeczy administrator portalu nie jest administratorem danych, które zostały zamieszczone przez użytkownika dobrowolnie.

[Artykuł aktualny na dzień opublikowania wpisu]

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.