Czy portal, jako ADO może odmówić udostępnienia danych osobowych na wniosek osoby, której dane dotyczą?

Prawo do informacji jest niezwykle istotnym prawem, co jest podkreślane obecnie ale także znajduje poczesne miejsce w nowelizacji dyrektywy. Dlatego też wyjątki w zakresie odmowy udzielenia informacji należy traktować szczególnie a każdą nieuzasadnioną odmowę można traktować jako ewentualne naruszenie dóbr osobistych.

Wyjątki od obowiązku udzielenia informacji są wskazane w art. 34 i są to:

  1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
  2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Każdą odmowę, która nie ma oparcia w wyżej wskazanym przepisie należy traktować jako nieuzasadnioną.

[Artykuł aktualny na dzień opublikowania wpisu]

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.