Czy można zidentyfikować osobę po adresie IP?

Tak. I chociaż teoretycznie adres IP umożliwia jedynie lokalizację komputera, to GIODO stoi na stanowisku, że jest to rodzaj danej dotyczący osoby możliwej do zidentyfikowania. Identyfikacja będzie możliwa gdy adres IP będzie przyporządkowany na stałe lub na dłuższy czas do konkretnego urządzenia, które jest z kolei przypisane konkretnemu użytkownikowi.

Dla przykładu można wskazać przypadki, gdy jesteśmy użytkownikami komputera domowego albo gdy posiadamy na wyłączność komputer w pracy. Podkreśla się przy tym, że dane osobowe to nie tylko informacje, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, ale również na określenie jej tożsamości przy pewnym nakładzie kosztów, czasu lub działań. Zatem dane zbierane o użytkownikach Internetu przez dostawców dostępu i administratorów sieci lokalnych, takie jak data, godzina, czas trwania i dynamiczne adresy IP, mogą służyć do określenia tożsamości osoby.
Wyjątkiem potwierdzającym regułę są adresy IP przypisane np. do kafejek internetowych, gdzie nie ma możliwości, aby ustalić danych osoby, która korzystała z konkretnego komputera.

About Redakcja 321 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.