Czy dane osobowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą stanowią dane osobowe w rozumieniu UODO?

Files in the storage room

[Artykuł archiwalny- tutaj znajdziesz aktualny]

Dane osobowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), utworzonej w 2011 roku, na mocy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  Dane znajdujące się w CEIDG do 31 grudnia 2011 roku nie podlegały przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.

Dnia 1 stycznia 2012 roku uchylony został art. 7a ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej, który stanowił, że EDG (Ewidencja Działalności Gospodarczej – poprzedniczka CEIDG) jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych (uodo). To oznacza, że dane z CEIDG stanowią dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust.1 uodo. Operacje przeprowadzane na nich tj. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie zawartych
w rejestrze, w tym danych tylko samej firmy przedsiębiorcy, są przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 1 uodo.

Dane osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą są chronione na takich samych zasadach ogólnych określonych w uodo.
W związku z tym, przetwarzanie danych przez administratora danych osobowych, który chce pozyskać dane z CEIDG wiąże się
z koniecznością:

  • wykazania podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przedsiębiorców;
  • wypełnienia obowiązków informacyjnych z art. 25;
  • zastosowania środków technicznych i organizacyjnych (art. 36, 37 – 39a);
  • zarejestrowania zbiorów danych osobowych biorąc pod uwagę wyłączenia z art. 43 (w przypadku powołania
    i zarejestrowania administratora bezpieczeństwa informacji do GIODO obowiązek zostaje zniesiony – art. 43 ust. 1a).
About Redakcja 324 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.