Czy ADO może przekazać innemu podmiotowi obowiązki na nim spoczywające?

Status administratora danych osobowych (ADO) uzyskuje się z mocy prawa w chwili spełnienia określonych w ustawie przesłanek. Administrator nie może pozbyć się swoich obowiązków poprzez przekazanie ich w drodze aktu władczego innym podległym jednostkom organizacyjnym. Skoro bycie administratorem nie jest funkcją, a statusem związanym z przetwarzaniem danych osobowych, nie jest prawnie skuteczne zobowiązanie pracownika do pełnienia obowiązków administratora danych osobowych. Często myli się administratora danych z administratorem bezpieczeństwa informacji (ABI).

Są to dwa różne podmioty. Pełnienie obowiązków ABI rzeczywiście jest funkcją powierzoną osobie fizycznej przez administratora danych. Jej zadania są wyznaczone przez ustawę i przepisy wykonawcze do niej. W żadnym jednak wypadku nie należy utożsamiać administratora danych z administratorem bezpieczeństwa informacji.

About Redakcja 244 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.