Chcesz kupić złoto lokacyjne? Będziesz musiał podać PESEL

W dniu 23 czerwca 2016 roku Zarząd Narodowego Banku Polskiego dokonał zmiany w dotychczasowej uchwale regulującej sprzedaż złota przez NBP. W myśl nowej regulacji odbiorcy indywidualni nabywający złote monety zobowiązani są do podania danych umożliwiających ich identyfikację, tj. w szczególności: imienia, nazwiska, numeru PESEL, a w przypadku osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i nieposiadających numeru PESEL – imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość tych odbiorców.

Filip Fertner z zarządu Mennicy Złota wskazuje, że obowiązek ten nie obejmie nabywców biżuterii. Podkreśla on też, że nowy obowiązek nie służy celom prawa podatkowego- złoto kwalifikowane jest jako towar, nie obejmuje  go także podatek Belki, ponadto nabywcy nie są płatnikami podatku VAT.

Uchwała NBP przewiduje obowiązki ewidencyjne podobne do tych, jakie już nałożono na obracających złotem przedsiębiorców. Obowiązek ewidencjonowania kupców metali szlachetnych obowiązuje już od kilku lat i wynika z ustawy o VAT.  Dilerzy, co prawda muszą zapytać kupców złota o ich dane osobowe (imię, nazwisko oraz PESEL), ale nie mogą prosić o okazanie dowodu tożsamości. Nie mają dzięki temu możliwości weryfikacji podanych danych ze stanem rzeczywistym. Wystarczy, że kupujący poda fikcyjne imię i nazwisko oraz nr PESEL pasujący do wieku i transakcje można finalizować. Zatem, wbrew pojawiającym się ostatnio w mediach opiniom, dilerzy są zobowiązani pytać klientów o ich dane osobowe przy każdej transakcji jednak wynika to z jasnych przepisów dotyczących podatku obrotowego, a nie uchwały NBP. Uchwała NBP dotyczy wyłącznie sprzedaży złota z NBP oraz jego spółek zależnych.

Nowe zarządzenie budzi duże wątpliwości co do możliwości jego praktycznego zastosowania. Nie istnieje bowiem podstawa prawna pozwalająca wylegitymować nabywcę prowadzonej przez NBP sprzedaży złota. Podobnie wobec tego jak w przypadku dilerów nie będzie można zatem sprawdzić czy podawane przy transakcji dane są prawdziwe.

Źródła

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1646312,Chcesz-kupic-zloto-Podaj-imie-nazwisko-i-PESEL-Nowe-regulacje-NBP

http://independenttrader.pl/czy-rzeczywiscie-koniec-z-anonimowymi-zakupami-zlota.html

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.