Ochrona danych osobowych, a bezpieczeństwo informacji

11 stycznia 2008

Od wielu lat zauważamy dosyć wyraźne trendy a nawet modę na wdrażanie rozwiązań nakierowanych na „bezpieczeństwo informacji”. Osoby zarządzające systemami teleinformatycznymi, administratorzy danych osobowych zastanawiają się, czy jeżeli ich systemy są zgodne z wymaganiami Ustawy […]

Jakie zbiory były najczęściej zgłaszane do rejestracji GIODO w 2007?

11 stycznia 2008

Znaczną część zbiorów danych osobowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stanowią zbiory, których administratorami są podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą. Co istotne, jeśli w związku z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej […]

Ochrona danych osobowych – zagadnienia ogólne

11 października 2007

Zagadnienie ochrony danych osobowych warte jest omówienia z kilku przyczyn. Po pierwsze problematyka ta, w mniejszym lub większym stopniu, dotyczy wszystkich. Stykamy się z nią w pracy, jak i w życiu prywatnym, gdzie zasypywani jesteśmy […]

Czy Zarząd Edukacji jest ADO?

25 sierpnia 2007

Jesteśmy wyodrębnioną jednostką organizacyjną Urzędu Miasta, funkcjonującą w postaci zarządu edukacji z dyrektorem na czele. Analizując treść ustawy o ochronie danych osobowych, jak też stosownych orzeczeń nie sposób dociec, kto jest administratorem danych? Odpowiadając na […]

1 13 14 15 16