Czy Zarząd Edukacji jest ADO?

25 sierpnia 2007 0

Jesteśmy wyodrębnioną jednostką organizacyjną Urzędu Miasta, funkcjonującą w postaci zarządu edukacji z dyrektorem na czele. Analizując treść ustawy o ochronie danych osobowych, jak też stosownych orzeczeń nie sposób dociec, kto jest administratorem danych? Odpowiadając na […]

Nowelizacja UODO z 2004 r.- Nasz komentarz

14 maja 2007 0

Ustawa o ochronie danych osobowych, zwana dalej ustawą, uchwalona została 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), była kilkakrotnie nowelizowana. Jedna z bardziej znaczących nowelizacji miała miejsce w […]

Uprawnienia inspektorskie GIODO

14 kwietnia 2007 0

Zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) określa art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej UODO. Jako pierwsze z zadań przepis ten wymienia kontrolę zgodności przetwarzania danych […]

Projekt nowelizacji UODO z 2008 r.

12 stycznia 2007 0

Dawno oczekiwany projekt nowelizacji Ustawy został przygotowany, aby wzmocnić rolę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dać mu do ręki nowe instrumenty prawne, których niewątpliwie brakuje (przyjrzymy się temu bliżej w dalszej części) ale także aby […]

1 13 14 15