Bądźmy (nie)legalni, czyli naciągania ciąg dalszy

Naszym zdaniem

Pomimo akcji informacyjnej przeprowadzonej przez GIODO, Omni Modo oraz liczne inne podmioty z branży prawniczej i biznesowej w związku z nieuczciwymi praktykami Stowarzyszenia Bądźmy Legalni, na rynku wciąż pojawiają się nowe „inicjatywy”. Tym razem to Kancelaria Liberty zastrasza i oszukuje w celu pozyskania klientów.

Przykrą informacją jest okoliczność, że po rozprawieniu się ze Stowarzyszeniem Bądźmy Legalni (o stowarzyszeniu pisaliśmy niedawno), teraz przedsiębiorcy otrzymują niemalże identycznie brzmiące e-maile od Kancelarii Liberty. Oznacza to, że kolejne osoby są narażone na zostanie ofiarami nieuczciwej firmy żerującej na nieznajomości prawa.

O procederze tym zostaliśmy zaalarmowanie przez osobę, która otrzymała wiadomość następującej treści:

Pragniemy zauważyć, że Państwa firma nie jest jeszcze zarejestrowana w GIODO a jest do tego prawnie zobligowana.

Każda firma, strona www lub sklep posiadająca elementy takie jak: newsletter, formularz kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp bezwzględnie muszą być zarejestrowane w GIODO.

Każda firma posiada we własnych zbiorach dane pracowników czy też Klientów.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe to według Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Chodzi o takie elementy, mniej lub bardziej specyficzne, które pozwalają określić pośrednio lub bezpośrednio tożsamość danej osoby np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr telefonu – czyli dane, które klient e-sklepu podaje podczas zawierania transakcji. W grupie tej znajdzie się także adres e-mail – często bowiem jest imienny i oraz adres IP, który może być daną osobową (informacja o tym jest możliwa do uzyskania z innych źródeł) jest zobligowana do spełnienia obowiązku rejestracji w GIODO.

GIODO może nałożyć karę grzywny w postępowaniu administracyjnym dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych jednorazowo w kwocie do 50 tys. zł i może ją nałożyć maksymalnie 4 razy w jednym postępowaniu, co daję nam kwotę 200 tys. zł, w przypadku osób fizycznych jednorazowa kara grzywny może wynieść maksymalnie 10 tys. zł, ale razem nie mogą przekroczyć 50 tys. zł w jednym postępowaniu.

W związku z powyższym nasza Kancelaria Liberty wzywa Państwa do dokonania stosownej rejestracji zbioru danych osobowych wraz z uzupełnieniem niezbędnej i wymagalnej dokumentacji w terminie 3 dni roboczych.

W przypadku braku rejestracji zmuszeni będziemy do złożenia doniesienia/zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej GIODO celem wyegzekwowania koniecznej rejestracji oraz wymiaru kary pieniężnej.

Informujemy również, że nasza Kancelaria Liberty nie świadczy usług prawnych, porad, konsultacji itp.

W przypadku pozyskania wiedzy w zakresie rejestracji i dokumentacji rejestracyjnej proponujemy kontaktować się z podmiotami, które świadczą profesjonalne usługi z w/w zakresu.

Przykładowe, losowe wybrane podmioty:

/…/

Z poważaniem

Marcin Nowaczyk

(Kancelaria „Liberty” o/Warszawa)

 Przypominamy, że żadna strona www nie jest zobowiązana do rejestracji, bowiem nie jest zbiorem danych jako taka. Dodatkowo należy podkreślić, że „kancelaria” nie podaje swoich „danych rejestrowych” ani kontaktowych (strona w domenie kancelaria-liberty.com.pl nie istnieje), mogących ją identyfikować w obrocie gospodarczym/prawnym.

Ostrzegamy przed działalnością Kancelaria Liberty, która ukierunkowana jest na wyłudzanie honorariów od klientów nieznających przepisów o ochronie danych osobowych. Metody, którymi posługuje się „kancelaria”, to grożenie donosami i celowe przedstawianie nieprawdziwych informacji o karach finansowych, rzekomo stosowanych przez GIODO.

Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku Stowarzyszenia Bądźmy Legalni, legalność działań Kancelaria Liberty jest mocno wątpliwa.

Wiadomość zawiera co prawda oświadczenie, iż „Kancelaria Liberty nie świadczy usług prawnych, porad, konsultacji itp.”, jednak następnie odsyła adresata w linkach do 3 podmiotów świadczących tego rodzaju obsługę z propozycją, aby „kontaktować się z podmiotami, które świadczą profesjonalne usługi z w/w zakresu” – co należy uznać za ofertę handlową w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nasuwa to pytanie, czy „kancelaria” nie obchodzi w ten sposób zakazu przesyłania niezamówionych informacji handlowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wynikającego z art. 10 tej ustawy? Tym samym „kancelaria” narusza też art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, przeprowadziła bowiem akcję mailingową bez uzyskania zgody abonenta/odbiorcy końcowego. Z uwagi na powyższe, działanie „kancelarii” narusza przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowiąc czyn nieuczciwej konkurencji.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadkach otrzymania jakiejkolwiek korespondencji dotyczącej obowiązków związanych z ochroną danych osobowych i zalecamy kontakt z renomowanym i zaufanym podmiotem świadczącym fachową pomoc prawną.

Autor: Paulina Wirska

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.