About Paweł Fedczyszyn
Adwokat, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej. Współpracował z renomowanymi kancelariami specjalizującymi się w obsłudze klientów w obszarze prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz prawa konkurencji. Doradzał firmom z sektora FMCG oraz działającym na rynku medycznym. Jego zainteresowania obejmują również zagadnienia prawa procesowego oraz prawa umów w obrocie gospodarczym. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Zarządzania Mediami i Kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dane osobowe pracowników – udostępniać czy powierzać?

3 sierpnia 2017 0

Jednym z wielu problemów powstających na gruncie UODO jest kwestia korzystania z danych osobowych pracowników w celach kontaktowych przez inne podmioty. W tym kontekście powstaje pytanie, czy korzystanie z danych osobowych pracowników przez inne podmioty […]