About Łukasz Zięba
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ochroną danych osobowych zajmuje się od 12 lat. W latach 2008-2014 pracownik Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie w szczególności zajmował się skargami na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Zajmuje się wsparciem w dostosowaniu działalności klientów do przepisów o ochronie danych osobowych, specjalizuje się w problematyce przetwarzania danych osobowych w administracji publicznej.