Dane osobowe jak pieniądze

28 lipca 2016

Problematyka „zapłaty danymi” od początku obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych rodzi niemałe problemy. Wielu administratorów danych osobowych umożliwia dostęp do swoich usług na podstawie zawarcia „nieodpłatnych” umów. Często ich przedmiotem jest również przetwarzanie danych […]

Retencja danych jest możliwa, ale tylko pod pewnymi warunkami

21 lipca 2016

Obowiązek retencji danych, czyli ogólny obowiązek zatrzymywania danych telekomunikacyjnych (dot. np. połączeń), przez operatorów wynikał z dyrektywy 2006/24/WE w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub […]

Komisja Europejska zatwierdziła Privacy Shield

13 lipca 2016

W dniu wczorajszym Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie EU-U.S. Privacy Shield. Nowe porozumienie zastąpi Safe Harbour, o którego upadku pisaliśmy tutaj.  Na stronie Departamentu Handlu USA odnajdziemy już poradnik w jaki sposób spółki z USA mogą dołączyć […]

Państwa członkowskie zaakceptowały Privacy Shield

11 lipca 2016

Komisja art. 31 czyli grupa przedstawicieli 28 Państw Członkowskich UE zaakceptowała projekt Privacy Shiled. Czterech członków Komisji wstrzymało się jednak od głosu. Byli to reprezentanci: Chorwacji, Austrii, Słowni oraz Bułgarii. Jak podkreśla Vera Jourova (Komisarz […]

Dane osobowe w marketingu – administrator danych

6 lipca 2016

Artykuł autorstwa Macieja Chmieleckiego ukazał się pierwotnie na łamach www.marketing-news.pl Kto jest administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) zbieranych podczas akcji marketingowej – klient, który tę akcję zleca, czy agencja, która tę akcję organizuje? Mówimy […]