Co z tym ABI?

24 lutego 2015

Z dniem 1 stycznia 2015 r. zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych. Fakt ten spowodował widoczne zwiększenie zainteresowania problematyką ochrony danych osobowych wśród administratorów danych. Okazuje się, że pomimo kilkunastu lat obowiązywania ustawy […]