Wszystkie artykuły związane z GIODO. W tym aktualności, komentarze do decyzji itp.

Kontrola GIODO – krótki poradnik kontrolowanego część 2

26 czerwca 2017 0

Kontrola GIODO, nawet gdy zapowiedziana, budzi niepokój. W ubiegłym roku opublikowaliśmy pierwszą część „Krótkiego poradnika dla kontrolowanego przez GIODO”. Zawierała ona informacje o tym, jak przygotować się do kontroli, czego nie robić, co może GIODO, […]

Przetargi: pracodawca ujawni jaką masz umowę

21 czerwca 2017 0

To będzie rewolucyjna zmiana w przetargach – urzędy mogą pytać o nazwiska pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zamówień publicznych. Takie oficjalne stanowisko zaprezentowało GIODO oraz Urząd Zamówień Publicznych. Zdaniem przedstawicieli ww. organów przyjęte rozwiązanie zapewni realną […]

Nowe obowiązki inspektora ochrony danych – publikacja GIODO

27 lutego 2017 0

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opublikował na stronie internetowej Biura publikację odnośnie do obowiązków inspektora ochrony danych osobowych. Inspektor jest podmiotem, który pojawi się w polskiej praktyce prawnej wraz z rozpoczęciem stosowania GDPR (tj. 25 maja 2018 […]

Prawdopodobnie nie doszło do wycieku z bazy PESEL

6 września 2016 0

Dotychczasowe śledztwo prokuratury nie potwierdziło podejrzenia, iż doszło do wycieku danych z systemu PESEL do osób nieuprawnionych. Prowadzone przez nią i ABW, śledztwo nie wskazuje na to, by doszło do włamania do państwowych rejestrów. Samo […]

Postępowania wyjaśniające wobec Facebooka

10 sierpnia 2016 0

Co pewien czas w mediach pod adresem portalu Facebook padają zarzuty o nadużywanie pozycji dominującej, naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, czy też zastrzeżenia co do przestrzegania prawa do prywatności użytkowników. Sprawie postanowili przyjrzeć się Generalny Inspektor […]

1 czerwca br. wchodzi w życie nowelizacja UODO

24 maja 2016 0

17 maja została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw, który nowelizuje UODO. Zmiany dotyczą procedury pociągnięcia Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do odpowiedzialności karnej. Wniosek o wyrażenie zgody […]

1 2 3 4