Wszystkie artykuły związane z administratorem danych osobowych oraz artykuły mogące go zainteresować. Także tematy związane z zarządzaniem przetwarzaniem danych osobowych.

Czy Policja może ujawniać dane osobowe do pozwów cywilnych?

8 maja 2017 0

Trybunał Sprawiedliwości UE interpretując art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46 uznał, że nie ma obowiązku przekazywania danych osobowych osobie trzeciej, aby umożliwić jej dochodzenie odszkodowania przed sądem cywilnym za szkodę wyrządzoną przez osobę objętą ochroną […]

Tarcza Prywatności (Privacy Shield) jest dziurawa?

4 maja 2017 0

Wiele firm amerykańskich uzyskuje certyfikaty potwierdzające wypełnianie wymagań dotyczących ochrony prywatności. Do Tarczy Prywatności przystąpiło do tej pory ponad 1900 przedsiębiorstw. 6 kwietnia 2017 r.[1] Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie przekazywania danych osobowych obywateli […]

Jak długo dane osobowe mogą widnieć w publicznych rejestrach?

24 marca 2017 0

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie sporu pomiędzy jedną z włoskich izb handlowych, a przedsiębiorcą Salvatore Mannim (sprawa C-398/15). Izba odmówiła  wykreślenia danych osobowych biznesmena z publicznego rejestru. Widniał w nim  jako  zarządzający i […]

UOKiK zbada na jakich zasadach Facebook przetwarza dane osobowe

24 marca 2017 0

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zamierza sprawdzić regulaminy serwisu m.in. pod kątem celowości przetwarzania zgromadzonych danych osobowych, okresu ich przechowywania. W regulaminie portalu społecznościowego znajdziemy zapisy, że nasze dane, według Facebooka „różne informacje na […]

1 2 3 6